Skip to content

Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa pomaga stymulować mózg i redukować problemy wynikające z nieprawidłowości w uwadze słuchowej. Wiążąc ze sobą psychologię, anatomię i fizjologię, czerpie z dokonań neuronauki i nauk kognitywnych.

 •     Gdy zaburzone jest słuchanie (uwaga słuchowa), wpływa to na cały układ słuchowy. Ponieważ układ słuchowy to najważniejszy integrator sensoryczny naszego ciała, takie zaburzenie może negatywnie wpływać na rozwój osobisty i dobre samopoczucie.

  Metoda Tomatisa pomaga stymulować mózg i redukować problemy wynikające z nieprawidłowości w uwadze słuchowej. Wiążąc ze sobą psychologię, anatomię i fizjologię, czerpie z dokonań neuronauki i nauk kognitywnych.

     Mózg trzeba nieustannie zaskakiwać, jeżeli ma być pobudzony! Jak wiadomo, mózg jest bardzo wrażliwy na nagłe zmiany, których nie jest w stanie przewidzieć. Zwraca na nie szczególną uwagę i stara się analizować te niespodziewane wydarzenia, żeby je lepiej rozumieć i przewidywać. W ten sposób rozwija mechanizmy wykrywania zmian, które mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego przyswojenia informacji. Gdy poziom uwagi jest niewystarczający, mózg nie jest w stanie odpowiednio przyswoić zmian. Trzaśnięcie drzwiami, nagle włączone światło, przypadkowa myśl – wszystko to może nas rozproszyć, jeżeli nie umiemy prawidłowo przyswajać informacji.

     Problemy z uwagą dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Niewystarczający poziom uwagi może mieć poważne reperkusje w przypadku wielu funkcji poznawczych i wykonawczych, takich jak mowa, pamięć, rozumowanie, podejmowanie decyzji, a nawet ruch. Może również być źródłem przykrości i frustracji u dzieci w wieku szkolnym.

  Dzięki specjalnie zdefiniowanym kontrastom metoda Tomatisa pomaga mózgowi rozwijać mechanizmy wykrywania zmian i lepiej skupiać uwagę.

     Nasz mózg właśnie zmysłowi słuchu zawdzięcza ponad 80% stymulacji. Nawet wtedy, gdy śpimy, mózg nieustannie atakują bodźce przekazywane przez uszy. Znaczenie ucha widać już na samym początku życia ludzkiego: ucho płodu to pierwszy działający narząd zmysłów i ruchu, funkcjonujący już po upływie czterech i pół miesiąca ciąży.

     Za stymulację mózgu odpowiada ślimak, znajdujący się w uchu wewnętrznym. Ślimak odbiera dźwięki z otoczenia i przekształca je w impulsy elektryczne. Mówimy wówczas o dynamizacji kory mózgowej. Ślimak odgrywa zatem podstawową rolę w funkcjonowaniu mózgu nponieważ jest głównym źródłem energii. Inaczej mówiąc, dźwięk jest nam niezbędny do rozwoju. Ale nie wszystkie dźwięki mają dla mózgu takie samo znaczenie! Im muzyka jest bogatsza w dźwięki wysokie, tym mocniejsze jest oddziaływanie na ślimak i tym skuteczniejsza stymulacja. Dlatego w Metodzie Tomatisa tak ważne jest bramkowanie elektroniczne, które sprzyja przekazywaniu dźwięków wysokich. Chodzi o to, żeby dać mózgowi możliwość zwrócenia na nie szczególnej uwagi i tym samym skutecznie go stymulować.

     Dr Alfred Tomatis twierdził, że „mówimy uszami“. Możemy powtórzyć jakiś dźwięk tylko wtedy, gdy go prawidłowo odbieramy i analizujemy. Sposób, w jaki ucho i mózg odbierają komunikat dźwiękowy, determinuje sposób jego głosowego odtworzenia. Na tym właśnie polega słuchowo-głosowe sprzężenie zwrotne: nieustanna wzajemna interakcja między wydawanym a odbieranym dźwiękiem. A gdy analiza informacji sensorycznych jest zaburzona wskutek zakłóceń uwagi słuchowej, proces sprzężenia nie przebiega prawidłowo. Wpływa to oczywiście również na głos. Doświadczamy tego zjawiska również w sytuacji silnego stresu: zdarza się bardzo często, że głos nas wtedy zawodzi. Pojawia się w nim zbyt wiele wysokich tonów albo wręcz tracimy głos.

Dane do poradni

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna “Oblicza Życia”
przy Fundacji Osób Wykluczonych “Oblicza Życia”
ul. Drętkiewicza 2, 09-410 Płock
REGON: 365524708
KRS:0000507304

Dane do faktury

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków 4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304