Skip to content

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda opracowana przez Weronikę Sherborne, która wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców

 • Metoda Ruchu Rozwijającego to metoda opracowana przez Weronikę Sherborne. Metoda ta wykorzystuje język ciała, a więc ruch, który pozwala na porozumienie się pomimo różnicy języka mówionego, czy poziomu intelektualnego rozmówców. Główne założenia tej metody to rozwijanie świadomości własnego ciała i otoczenia, usprawnienie sfery motorycznej, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie bliskiego kontaktu za pomocą zarówno ruchu, jak i dotyku. Ponadto zajęcia prowadzone tą metodą stymulują rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka.

      Autorka metody rozumie ją jako podejście pedagogiczne, które ma na celu umożliwienie doświadczenia ruchu, kontaktu fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego. Sam ruch natomiast pojmuje w kategoriach psychologiczno-filozoficznych, czyli znacznie szerzej niż tylko jako aktywność fizyczną.

     Metoda Ruchu Rozwijającego bazuje na prostocie i naturalności, dzięki czemu staje się metodą naturalną. Terapię zaproponowaną przez Weronikę Sherborne można wykorzystać w pracy z dziećmi, ale również dorosłymi, zarówno z tymi, którzy rozwijają się prawidłowo, jak i tymi, którzy przejawiają zaburzenia rozwojowe.

      Wybrane aspekty teorii ruchu Rudolfa von Labana, nauczyciela Weroniki Sherborne, stały się podstawą teoretyczną dla wszystkich, którzy pracują lub zamierzają pracować Metodą Ruchu Rozwijającego. Rudolf von Laban założył, że bryłą, która najlepiej opisuje możliwości ruchowe ciała ludzkiego jest kulą. Jednak opis ruchu na podstawie koła jest niezwykle trudnym zadaniem ze względu na brak jednoznacznie uchwytnych punktów odniesień do otoczenia. Natomiast sześcian wydaje się być bryłą odpowiedniejszą do opisania ruchu ludzkiego ciała, gdyż umożliwia wyznaczenie trzech podstawowych kierunków: przód-tył, prawo-lewo, góra dół, a więc tych kierunków, w których ciało człowieka porusza się.

      Zarówno w metodzie Rudolfa von Labana, jak i Weroniki Sherborne, można wyróżnić kilka rodzajów ruchów:

  • prowadzący do poznania własnego ciała,
  • kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym, dający możliwość wytworzenia związku z drugim człowiekiem, współdziałania w grupie
  • ruch kreatywny.

  Nie zostaje jednak wymieniony ruch mający na celu zrelaksowanie uczestnika zajęć ponieważ założeniem Metody Ruchu Rozwijającego jest to, że każdy ruch ma przynieść i zawierać element relaksu, a głównym zadaniem wszystkich ćwiczeń wykorzystywanych podczas zajęć jest doprowadzenie do osiągnięcia stanu odprężenia.

  Metoda Ruchu Rozwijającego jest metodą koncentrującą się na rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej oraz świadomości samego siebie i innych osób za pomocą ruchu. Wbrew nazwie nie jest to metoda, której głównym zadaniem jest rozwój motoryki uczestników zajęć.

Dane do poradni

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna “Oblicza Życia”
przy Fundacji Osób Wykluczonych “Oblicza Życia”
ul. Drętkiewicza 2, 09-410 Płock
REGON: 365524708
KRS:0000507304

Dane do faktury

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków 4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304