Skip to content

Zajęcia rewalidacyjne

Rewalidacja  oznacza  przewrócenie  człowiekowi  pełnej  sprawności.  Jest  procesem wychowawczym  z  zaplanowanymi  celami,  uwzględniającymi  wiedzę  teoretyczną  i  działanie skierowane na osobę niepełnosprawną w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych.   

  •    Głównym  celem  oddziaływań  rewalidacyjnych  jest stymulowanie  tych  właściwości intelektualnych  i  osobowościowych  ucznia,  które  umożliwiają  mu  pełne  uczestnictwo   w codziennym życiu. Istotne  jest więc  stawianie  na  atuty,  mocne  strony  ucznia oraz  szukanie tego,  co  w  nim najlepsze. W  trakcie  rewalidacji  indywidualnej  nauczyciel  może  pracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem jego braków, gdyż często pozostaje ona niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku do swoich rówieśników. Rewalidacja jest procesem dydaktyczno –wychowawczo -terapeutycznym z zaplanowanymi celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na ogromną różnorodność zaburzeń.  Są  to  między  innymi:  zaburzenia  rozwoju mowy,  deficyty  w  zakresie  sprawności analizatora  wzrokowego  i  słuchowego,  zaburzenia  lateralizacji,  sprawności  motorycznej  i manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy.

Dane do poradni

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna “Oblicza Życia”
przy Fundacji Osób Wykluczonych “Oblicza Życia”
ul. Drętkiewicza 2, 09-410 Płock
REGON: 365524708
KRS:0000507304

Dane do faktury

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków 4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304