Skip to content

Naszym celem jest

organizowanie działań ukierunkowanych na wspieranie
prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka.

 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Oblicza Życia”
 powstała we wrześniu 2016 roku.

    Jej celem jest organizowanie działań ukierunkowanych na wspieranie prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dziecka . Poradnia działa na terenie miasta Płocka i powiatu płockiego. W ramach swoich podstawowych zadań prowadzi zajęcia:

•       wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD),
•       integracji sensoryczne  (SI)j,
•       terapii ręki,
•       logopedii,
•       metodą Tomatisa,

•       biofeedbacka,
•       TUS,
•       rewalidacji,
•       metodą ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne.

Integracja sensoryczna

Logopedia

Zajęcia rewalidacyjne

 Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

    Autorka metody rozumie metodę, jako podejście pedagogiczne, które ma na celu umożliwienie doświadczenia ruchu, kontaktu fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego. Sam ruch natomiast pojmuje w kategoriach psychologiczno-filozoficznych, czyli znacznie szerzej niż tylko, jako aktywność fizyczną.

  Trening umiejętności społecznych

    ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Terapia ręki

MetodaTomatisa

  Biofeedback

    EEG biofeedback, zwany inaczej neurofeedbackiem, polega na świadomej obserwacji zmian zachodzących w aktywności naszego mózgu i zamianie nieprawidłowego rytmu na pożądany.

Dane do poradni

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna “Oblicza Życia”
przy Fundacji Osób Wykluczonych “Oblicza Życia”
ul. Drętkiewicza 2, 09-410 Płock
REGON: 365524708
KRS:0000507304

Dane do faktury

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków 4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304