Skip to content

Integracja sensoryczna

Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które mają diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń uwagi (ADD), niepełnosprawności intelektualnej, zespołu Downa, autyzmu, zespołu Aspergera, mózgowego porażenia dziecięcego.

 • Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, które przejawiają:

  • nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na bodźce;
  • zachowania agresywne;
  • nadmierną ruchliwość;
  • opóźnienie w rozwoju zdolności ruchowych;
  • wybiórczość pokarmową;
  • trudności szkolne;
  • opóźnienia w rozwoju mowy;
  • pochodzenie z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) – jako działanie profilaktyczne, które podjęte we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej;

  Terapia przeznaczona jest dla dzieci, które mają diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeń uwagi (ADD), niepełnosprawności intelektualnej, zespołu Downa, autyzmu, zespołu Aspergera, mózgowego porażenia dziecięcego.

Dane do poradni

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna “Oblicza Życia”
przy Fundacji Osób Wykluczonych “Oblicza Życia”
ul. Drętkiewicza 2, 09-410 Płock
REGON: 365524708
KRS:0000507304

Dane do faktury

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków 4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304