Skip to content

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Psycholodzy powtarzają, że pierwsze lata życia dziecka są niezwykle istotne dla jego dalszego rozwoju. Warto zatem stworzyć mu takie warunki, aby mogło jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy. W przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością konieczne wydaje się podjęcie działań, które pomogą mu w pokonaniu trudności. Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, nazywane w skrócie WWR?

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) to specjalistyczne zajęcia przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Ich głównym celem jest usprawnienie funkcjonowania i rozwoju maluchów z niepełnosprawnościami i zaburzeniami, jak i zapobieganie powstawaniu kolejnych.

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane jest w ramach współpracy członków zespołu wspierającego rozwój – lekarzy, pedagoga, psychologa, logopedy. Specjaliści po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów i informacji o dziecku rozpoznają jego potrzeby edukacyjne.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie?

   Należy:

  ·         zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

  ·         wypełnić wniosek o wydanie opinii,

  ·         zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni  w ustalonym terminie,

   – po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dane kontaktowe

Fundacja Osób Wykluczonych
“Oblicza Życia”
ul. Czwartaków
4/15, 09-410 Płock
NIP: 774 321 91 88
Regon:147218222
KRS:0000507304